Kennisgeving van de bescherming van persoonsgegevens van derden

1. Inleiding

De Lubrizol Corporation, haar dochterondernemingen en joint ventures met meerderheidsbelang ("Lubrizol", "wij", "ons" en "onze") zijn actief in verschillende landen. We doen er alles aan om uw privacy te beschermen. In deze kennisgeving wordt uitgelegd hoe we de persoonlijke gegevens in ons bezit met betrekking tot onze klanten, verkopers, leveranciers, distributeurs, vertegenwoordigers, consultants en andere derde partijen verzamelen, gebruiken en openbaar maken, inclusief personen die onze websites bezoeken (in deze kennisgeving gezamenlijk aangeduid als een "Derde partij"). Deze verklaring is niet van toepassing op personen die diensten leveren aan Lubrizol als interim-werknemers, tijdelijke werknemers, (onafhankelijke) aannemers, studenten en leerlingen.

Deze kennisgeving kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. U wordt geadviseerd om deze kennisgeving regelmatig te bekijken.

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen via een van de methoden die worden beschreven in het gedeelte Contact opnemen hieronder.

2. Welke persoonlijke gegevens verzamelen we over u?

Lubrizol kan persoonlijke gegevens over u verzamelen en genereren.

Deze persoonlijke gegevens omvatten:

 • Uw basisinformatie - zoals uw naam (inclusief naamvoorvoegsel of titel); uw meisjesnaam en achternaam; uw geslacht en uw functie (inclusief een beschrijving van uw huidige functie, uw titel, uw afdeling) en uw geboortejaar
 • Contactgegevens - kantooradres, professioneel e-mailadres; en professionele telefoonnummer (s)
 • Aanvullende informatie : aanvullende informatie kan worden verkregen tijdens achtergrondcontroles die worden uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving

3. Hoe verkrijgen we uw persoonlijke gegevens?

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens:

 • tijdens uw relatie met Lubrizol, bijvoorbeeld persoonlijke gegevens die zijn opgenomen in materialen die zijn vrij gegeven tijdens netwerkevenementen of verkoopgesprekken, of op facturen
 • wanneer u een product of een dienst bestelt, een verzoek indient of zich registreert voor abonnementen of andere communicatie via onze websites
 • wanneer u deelneemt aan een marketingevenement zoals een enquête, promotie, forum of beurs, al dan niet georganiseerd door Lubrizol
 • als onderdeel van marktonderzoek
 • wanneer u deze aan ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt of als reactie op onze kennisgeving dat een controle van uw achtergrond nodig is. We combineren persoonlijke gegevens die we over u hebben uit verschillende bronnen, inclusief de persoonlijke gegevens die u aan ons hebt verstrekt

4. Hoe gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • om een zakelijke relatie aan te gaan met uw werkgever en gegevens te genereren tijdens de uitvoering van deze zakelijke relatie
 • voor het ontwikkelen en onderhouden van professionele relaties zoals nodig om de Lubrizol zakelijke activiteiten uit te voeren
 • om te reageren op vragen of verzoeken die u heeft
 • voor communicatie (inclusief marketingcommunicatie) met u en uw werkgever te faciliteren en marketing- en netwerkevenementen te organiseren
 • om te voldoen aan wettelijke, regelgevende en andere vereisten zoals die opgelegd door de Foreign Corrupt Practices Act of UK Bribery Act ;, of archiverings- of rapportageverplichtingen; uitvoeren van audits; het voldoen aan overheidsinspecties en andere verzoeken van de overheid of andere openbare autoriteiten; reageren op juridische procedures, zoals dagvaardingen; het nastreven van wettelijke rechten en rechtsmiddelen; het verdedigen van rechtszaken en het beheren van interne klachten of claims; voldoen aan interne beleidslijnen en procedures; of het voldoen aan lokale arbeidsrechtelijke verplichtinge

5. Op welke basis gebruiken wij uw persoonlijke gegevens?

We gebruiken uw persoonlijke gegevens op de volgende basis:

 • om een zakelijke relatie met u aan te gaan en voor het uitvoeren van alle verplichtingen in verband met de zakelijke relatie
 • voor de legitieme belangen van Lubrizol, inclusief die beschreven in het gedeelte 4 Hoe gebruiken wij uw persoonlijke gegevens hierboven
 • om te voldoen aan bepaalde wettelijke en regelgevende verplichtingen van Lubrizol

6. Met wie delen wij uw persoonlijke gegevens?

Vanwege het wereldwijde karakter van onze activiteiten en omdat we wereldwijd groeien, moet Lubrizol de persoonlijke gegevens van derden binnen onze organisatie kunnen verplaatsen. We delen bepaalde van uw persoonlijke gegevens met:

 • leden van de Lubrizol-bedrijvengroep
 • medewerkers van Lubrizol, inclusief diegenen die werken in de groepen Legal, Security, Accounting and Internal Audit, Marketing, Sales en Customer Service van Lubrizol

Van tijd tot tijd moeten we uw persoonlijke gegevens mogelijk ook beschikbaar stellen aan andere partijen, zoals:

 • wettelijke en regelgevende instanties
 • auditors, advocaten, consultants en andere externe professionele adviseurs van Lubrizol
 • geautoriseerde tussenpersonen van Lubrizol (zoals distributeurs en verkoopvertegenwoordigers)
 • bedrijven die producten en diensten leveren aan Lubrizol (zoals uitvoerders van achtergrondcontroles of vertaaldiensten)

7. Overdracht van uw persoonlijke gegevens buiten uw eigen land

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden behandeld door Lubrizol en andere partijen die worden beschreven in de sectie 6 Met wie delen wij uw persoonlijke gegevens hierboven, overal ter wereld, inclusief in landen waar gegevensprivacywetten mogelijk niet gelijk zijn aan of zo beschermend zijn als de wetgeving in uw thuisland. We hebben passende waarborgen geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens beschermd en beveiligd blijven wanneer ze worden overgedragen buiten uw eigen land, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy. U kunt informatie verkrijgen over de beschikbare waarborgen, inclusief eventuele beslissingen over de adequaatheid, door contact op te nemen met het European Data Privacy Compliance Team van Lubrizol: GDPR-EU@lubrizol.com.

8. Bescherming van uw persoonlijke gegevens

In overeenstemming met de privacy- en gegevensbeveiligingswetten van toepassing, gebruiken we verschillende technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Persoonlijke gegevens worden doorgaans bewaard in beveiligde en gecentraliseerde databases. De databases worden beschermd via standaard back-up- en herstelprocessen.

9. Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

We bewaren uw persoonlijke gegevens gedurende de wettelijk verplichte periode. We bewaren uw persoonlijke gegevens ook zo lang als nodig is in verband met een gerechtelijke actie of een onderzoek waarbij Lubrizol betrokken is. Anders bewaren we uw persoonlijke gegevens gedurende de periode die nodig is om de doeleinden te vervullen die worden beschreven in het gedeelte 4 Hoe gebruiken we uw persoonlijke gegevens hierboven.

10. Uw rechten

U heeft het recht om:

 • informatie te vragen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens
 • te verzoeken om een kopie van uw persoonlijke gegevens
 • te verzoeken om correctie en / of verwijdering van uw persoonlijke gegevens
 • te vragen tot de beperking van of bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens
 • uw toestemming in te trekken voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens (indien Lubrizol uw persoonlijke gegevens verwerkt op basis van uw toestemming)
 • te verzoeken om ontvangst of verzending naar een andere organisatie, in een machine-leesbare vorm, van de persoonlijke gegevens die u aan Lubrizol hebt verstrekt
 • een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit als uw privacyrechten worden geschonden of als u hebt geleden als gevolg van onwettige verwerking van uw persoonlijke gegevens

Hou er rekening mee dat uw rechten kunnen variëren, afhankelijk van het rechtsgebied waarin uw persoonlijke gegevens worden verwerkt. Als u meer informatie wilt over uw rechten of zich zorgen maakt over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Lubrizol, laat het ons weten door contact op te nemen met Lubrizol's European Data Privacy Compliance Team: GDPR-EU@lubrizol.com.

Indien u de optie hebt om uw persoonlijke gegevens met ons te delen, kunt u er altijd voor kiezen om dit niet te doen. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, respecteert Lubrizol die keuze in overeenstemming met zijn wettelijke verplichtingen. Dit kan echter betekenen dat we niet in staat zijn om de benodigde acties uit te voeren om de verwerkingsdoelen te bereiken die worden beschreven in het gedeelte 4 Hoe gebruiken we uw persoonlijke gegevens hierboven.

11. Neem contact met ons op

Als u vragen of verzoeken hebt over de verwerking van uw persoonlijke gegevens of aanvullende informatie nodig hebt, kunt u de relevante contactgegevens hier vinden: Lubrizol's European Data Privacy Compliance Team: GDPR-EU@lubrizol.com

12. Verwerkingsverantwoordelijke

Lubrizol is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonlijke gegevens die u aan Lubrizol verstrekt of die Lubrizol op een andere manier verkrijgt zoals hierboven beschreven.

Principais Regras de Privacidade da Lubrizol

Principais Regras de Privacidade da Lubrizol

Outros Idiomas

Alemão

Espanhol

Francês

Holandês

Lei Geral de Proteção de Dados para o Brasil

Notificação de Proteção de Dados Pessoais de Terceiros