Sharjah

Endereço

​901 Al Durrah Towers
PO Box 30681
Al Majaz, Sharjah
UAE

Endereço de e-mail

rahim@thahabi.ae

Telefone

+97 1 6 556 8301

Endereço do site

http://www.thahabi.ae